Utredning

Jag gör även Psykologutredningar gentemot skolor. En Psykologutredning kan vara aktuell utifrån olika frågeställningar för att förstå mer om barnets/ungdomens fungerande och identifiera styrkor/svårigheter.

För att göra en bedömning om kognitivt fungerande använder jag mig av det allmänna begåvningstestet, WISC V (Wechsler Intelligence Scale for Children-Fifth Edition). Dessutom intervjuar jag såväl eleven själv som föräldrar och skolpersonal. Psykologutredningen avslutas sedan med återgivning av resultatet och med rekommendationer utifrån det, samt ett skriftligt psykologutlåtande.

Jag gör även screening/bedömning om Neuropsykiatrisk diagnostik, ADHD/ADD och Autism. Planeringen är att jag även ska återuppta att utreda dessa frågeställningar. Något som jag gjort tidigare, både privat och inom psykiatrisk verksamhet.

Kontakta mig för att få veta mer